Договір публічної оферти

Преамбула

Шановний користувач сайту https://insecret.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що натискання кнопки "Підтверджую замовлення" означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту https://insecret.ua, а також є акцептом Вами даної публічної оферти. Підтвердження замовлення, а також використання в будь-якому вигляді сайту https://insecret.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту https://insecret.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту https://insecret.ua.

Загальні положення

1.1 Дана оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину «InSecret», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://insecret.ua (далі -« Інтернет-сайт »).
1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт підтвердження Покупцем замовлення на умовах цього Договору.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Сайт» - web-сайт, що належить Продавцю і має адресу в мережі Інтернет https://insecret.ua, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного товару;
«Товар» - товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті;
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;
«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві);
«Покупець» - фізична особа, резидент України, яка досягла 18 - річного віку, що володіє повною дієздатністю, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через через сервіс Сайту Інтернет-магазину https://insecret.ua або через Оператора за телефонами: +380958111404, +380989111404, +380636111404.
4.2 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на Сайті Інтернет-магазину і є в наявності.
4.3 Покупець забов'язаний ознайомитися з характеристиками та описом товару до оформлення замовлення.
4.4 Покупець забов'язаний самостійно підібрати необхідний розмір, враховуючи параметри своєї фігури. При необхідності, Покупець може звернутися до оператора Інтернет-магазина за консультацією та порадою стосовно підбору розміру. Відповідальність за коректний підбір розміру несе Покупець.
4.5 Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, але не більше наявної на складі у продавця.
4.6 При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.7 При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
4.8 Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

Порядок оплати замовлення

5.1 Онлайн оплата
5.1.1 Оплата здійснюється за допомогою сервісів електронних платежів, під час оформлення замовлення.
5.1.2 При надходженні грошових коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
5.2 Оплата післяплатою
5.2.1 Оплата здійснюється за фактом отримання товару, у відділенні транспортних компаній.
5.2.2 На деякі групи товарів обов'язкове внесення часткової або повної передоплати.
5.3 Оплата на розрахунковий рахунок
5.3.1 Оплата здійснюється за допомогою грошового переказу на розрахунковий рахунок Продавця.
5.3.2 При надходженні грошових коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
5.4 Детальні умови оплати описані в розділі "ДОСТАВКА І ОПЛАТА ( https://insecret.ua/uk/delivery )

Умови доставки замовлення

6.1 Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній або кур'єром транспортної компанії.
6.2 Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.
6.3 Детальні умови доставки описані в розділі "ДОСТАВКА І ОПЛАТА" ( https://insecret.ua/uk/delivery )

Права та обов'язки сторін

7.1 Продавець зобов’язаний:
- Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
- Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
7.2 Продавець має право:
- В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
- Змінювати умови цього Договору, а також Ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
7.3 Покупець зобов'язаний:
- До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
- Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.4 Покупець має право:
- Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- Оформити електронний договір;
- Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2 Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різні налаштування передачі кольору моніторів персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
8.6 Покупець, звертаючись до Продавця або залишаючи коментарі на сайті інтернет-магазину, несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Покупець погоджується, що будь-яке його повідомлення Продавець може видаляти без його на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Продавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену Покупцем на сайті Інтерет-магазину.
8.7 Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).

Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://insecret.ua
9.2 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.
9.3 Інтернет-магазин залишає за собою право заборонити клієнту примірку товарів у відділеннях логістичних операторів, у зв'язку з відсутністю можливості організації умов для примірки натільної білизни та панчішно-шкарпеткових виробів.
9.4 Реєструючись на сайті інтернет-магазину «Insecret.ua», Покупець погоджуєтеся надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані.
9.5 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.6 Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
9.7 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.8 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.9 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.10 Продавець не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті, Продавець не зобов'язується оновлювати їх.
9.11 В результаті реєстрації Покупець отримує логін і пароль, за безпеку яких він несете відповідальність. Покупець також несе відповідальність за всі дії під його логіном та паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Покупець зобов'язуєтеся повідомити Продавцю про це.
9.12 Інтернет-магазин «InSecret» на офіційному інтернет-сайті https://insecret.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.
9.13 Інформація про товари, що відображається на сайті https://insecret.ua є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.
9.14 Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) insecret.ua належать Продавцю.

Порядок повернення товару

10.1 Повернення товару належної якості в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, відсутні сліди примірки і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
10.1.1 Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
10.1.2 При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму, протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів, за винятком витрат продавця, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
10.1.3 Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
10.2 Бракований товар та товар неналежної якості підлягає обміну на ідентичний товар належної якості. Всі витрати, пов'язані з доставкою товару в такому випадку покладаються на Продавця.
10.2.1 Повернення бракованого товару або товару неналежної якості проводиться тільки якщо він не використовувався та відсутні сліди примірки.
10.3 Продавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Покупця з високим відсотком повернень.
10.4 Детальні умови повернення товару описані в розділі "ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ" ( https://insecret.ua/uk/returns )

Термін дії договору

11.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2 До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Адреса та реквізити продавця

Фізична особа-підприємець Соболєв Євгеній Валерійович
Адреса реєстрації: 08022, Київська обл., Бучанський р-н, с. Наливайківка, вул. Центральна, буд. 88
РНОКПП: 3137217410
р/р UA073052990000026007050511620
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Електронна адреса: salel@insecret.ua
Контактний номер телефону: +380989111404

Категорії

Меню

Створіть обліковий запис, щоб використовувати списки бажань.

Увійти